108 Divya Desa Divine Couple - Tamil Web World

108 Divya Desa Divine Couple

Divya Dhambathikal located in (108) Divine Temples :

  • A – Chozha Naadu Temples – 40
  • B – Pandiya Naadu Temples – 18
  • C – Malayala Naadu Temples – 13
  • D – Nadu Naadu Temples – 02
  • E – Thondai Naadu Temples – 22
  • F – Vadu Naadu Temples – 11
  • G – Vinnulaga Thiruppathigal – 2

A – Chozha Naadu Temples (40)

1. Thiruvarangam Peria Koil: Sree Ranganayaki Sametha Sri Ranganatha Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

2. Uraiyur: Thirumagal Kamalavalli Sametha Azagiya Manavalan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

3. Thirupaerur: Kamalavalli Sametha Appakudathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

4. Thiru Anbil: Amar vadivayakiyavalli Sametha Sundararaja Nambi Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

5. Thiru Vellarai: Malar Magal Pankaya Selvi Sametha Pundarikatcha Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

6. Poonjolai Karambanur Uttamar Shree Poorva Devi Sametha Purushothama Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

7. Thiru Kandiyur Sree Kamalavalli Sametha Harasaba Vimochanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

8. Thirukudalur Sree Padmasani Sametha Nandaharkarul Jagannathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

9. Thirukabistalam Sree Ramamanivalli Sametha Gajendra Varatha Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

10. Thiru Adanur Sree Ranganayaki Sametha Andalakum Ayane Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

11. Thirupullam Bhoothakudi Sree Porramaraiyal Sametha Amarvendar Sri Valvil Rama Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

12. Thirukudanthai Sree Komalavalli Sametha Aravamudhan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

13. Uppiliappan Sree Bhomadevi Sametha Sri Oppilla Appan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

14. Thirunaraiyur Sree Vanjulavalli Sametha Sri Nambi Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

15. Thirucherai Sree Saranayaki Sametha Sri Saranathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

16. Thirukannamangai Abhishekavalli Sametha Bakthavatsala Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

17. Thirukannapuram Sree Kannapurathu Nayagi Sametha Sri Souriraja Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

18. Thirukaanangudi Sree Lokanayagi Sametha Sri Karmegavannan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

19. Thirunagai Sree Soundaravalli Sametha Soundararajan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

20. Thiru Tanjai Sree Sengamalavalli Sametha Neelamega Narasinga Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

21. Thiru Nandipura Vinnagar Sree Senbagavalli Sametha Sri Nathanadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

22. Thiruvelliangudi Sree Maragathavalli Sametha Sri Rama Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

23. Thiru Azundur Sree Sengalamalavalli Sametha Anirai Nadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

24. Thiru Sirupuliyur Sree Thirumamagal Sri Arulama Kadal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

25. Thiru Naanmadiyam Sree Thalaichanga Nayagi Sametha Sri Naanmadiya Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

26. Thiru Enthalur Sree Chandrasaba Vimochanavalli Sametha Sri Maruviniya Mynthan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

27. Thiru Kavalampadi Sree Madalvaramangai Sametha Sri Gopalakrishna Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

28. ThiruSri ramavinnagar Sree Loganayagi Sametha Sri Thadalan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

29. Thiru Arimeya Vinnagar Sree Amruthakadavalli Sametha Sri Kudamadu Koothan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

30. Thiru Van Purudothaman Sree Purushothamanayagi Sametha Sri Purushothaman Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

31. Thiru Sembon Thirukoil Sree Allimamalar Sametha Sri Perarulalan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

32. Thiru Manikudam Sree Pundarikavalli Sametha Sri Nandavillaku Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

33. Thiru Vaikundavinnagar Sree Vaikundavalli Sametha Sri Thamaraikannudaiya Piran Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

34. Thiruvali-Thirunagar Sree Amruthakadavalli Sametha Sri Kudamadukoothan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

35. Thirudevanarthokai Sree Kadalmagalnayaki Sametha Sri Daivanayagan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

36. Thirutherriyambalam Sree Sengamalavalli Sametha Sri Sengaanmal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

37. Thirumaniguda Nayagan Sree Thirumamagal Sametha Sri Manikuda Nayagan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

38. Thiru Vellakulam Sree Poovar Thirumagal Sametha Sri Kannan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

39. Thiru Parthanpalli Sree Thamaraiyal Nayagan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

40. Thiruchithrakudam Sree Pundarikavalli Sametha Sri Govindaraja Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

B – Pandiya Naadu Temples (18)

41. Thirumeyam Sree Uyyavanthanayagi Sametha Sri Sathyagirinathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

42. Azagar Malirum Cholai Sree Sundaravalli Sametha Sri Kallazagar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

43. Thirukoshtiyur Sree Thirumamagal Sametha Sri Sowmya Narayanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

44. Thirupullani Sree Kalyanavalli Sametha Sri Kalyana Jagannathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

45. Thirumogur Sree Mohanavalli Sametha Sri Kalamega Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

46. Thiruthankallapan Sree Anathanayagi Sametha Sri Thiruthankallapan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

47. Thirukoodalur Sree Maduravalli Sametha Sri Koodalazagar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

48. Thiruvilliputhur Sree Andal Sametha Sri Vadabathrasayi Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

49. Thirukurugur Sree Adinathavalli Sametha Sri Adinathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

50. Thiru Tholaivilli Mangalam Sree Karuthadangkanni Nayaki Sametha Sri Aravindalochanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

51. Thiru Vanamamalai Sree Sereevaramangai Sametha Thothathri Nathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

52. Thirupulingudi Sree Malarmagalvalli Sametha Kayichila Vendan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

53. Thiru Shiriperai Sree Kuzaikathuvalli Sametha Sri Kuzaikathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

54. Thiru Vaikundam Sree Vaikundavalli Sametha Sri Vaikundanathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

55. Thiru Varagunamangai Sree Varagunamangai Sametha Sri Vijayasana Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

56. Thiru Perumgulam Sree Kulandaivalli Sametha Sri Mayakoothan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

57. Thirukurungudi Sree Kurungudivalli Sametha Sri Vaishnava Nambi Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

58. Thirukkolur Sree Kolurvalli Sametha Sri Vaidhemanidhi Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

C – Malayala Naadu Temples (13)

59. Thiru Ananthapuram Sree Hari Lakshmi Sametha Sri Anantha Padmanaban Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

60. Thiruvan Paricharam Sree Kamalavalli Sametha Sri Thirukuralappan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

61. Thirukatkarai Sree Perumselvanayaki Sametha Sri Katkaraiappan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

62. Thirumoozikalathan Sree Maduraveni Sametha Sri Thirumoozikalathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

63. Thirupuliyur Sree Porkodi Nachiyar Sametha Sri Malapiran Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

64. Thiru Chengunrur Sree Sengamalavalli Sametha Sri Imayavarappan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

65. Thirunavai Sree Malarmangai Sametha Sri Navai Mukundan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

66. Thiruvallavazi Sree Vatsalya Devi Sametha Sri Thiruvazi Marban Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

67. Thiruvanvandoor Sree Kamalavalli Nachiar Sametha Sri Kamalanathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

68. Thiruvattaru Sree Maragathavalli Sametha Sri Adi Kesavan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

69. Thiruvithvakottaman Sree Vithvakottuvalli Sametha Uyyavantha Nayagan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

70. Thirukadithalam Sree Karpagavalli Sametha Sri Arbhutha Narayanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

71. Thiruvaranvenai Sree Padmasaninayagi Sametha Sri Thirukuralappan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

D – Nadu Naadu Temples (02)

72. Thiru Aenthai Sree Hemambujavalli Sametha Sri Daivanathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

73. Thirukovilur Sree Poongoval Nayaki Sametha Sri Thiruvikraman Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

E – Thondai Naadu Temples (22)

74. ThiruKarigiri Athagiri Sree Perundevi Nayaki Sametha Sri Varadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

75. Thiru Attabhuyathon Sree Alarmel Mangai Sametha Sri Adikesava Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

76. Thirunthanka Sree Maragathavalli Sametha Sri Deepa Prakasar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

77. Thiruvellikkai Sree Velikkaivalli Sametha Sri Alari Nadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

78. Thiruneernagar Sree Nilamangai Sametha Sri Jagadeswar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

79. Thirupadakam Sree Rukmini Sathyabhama Sametha Sri Pandava Dhuthar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

80. Thiru Neela Thingal Dhundam Sree Naervarillavalli Sametha Sri Neela thingal Thundathaan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

81. Thiru Uragam Sree Amuthavalli Sametha Sri Ulagalantha Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

82. Thiruvekka Sree Komalavalli Sametha Sri Sonnavannam Seytha Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

83. Thirukkaragam Sree Padmamani Sametha Sri Karunakaran Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

84. Thirukarvannam Sree Kamalavalli Sametha Sri Kalvar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

85. Thirukalvanoor Sree Anjilaivalli Sametha Sri Adivaraha Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

86. Thirupavalavai Sree Pavalavalli Sametha Sri Pavalavannan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

87. Thiruvinnagar Sree Vaikundavalli Sametha Sri Paramapada Nathan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

88. Thirupput kuzi Sree Maragathavalli Sametha Sri Vijayaraghava Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

89. Thiruninraoor Sree Sudhavalli Sametha Sri Bhakthavathsala Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

90. Thiruvallur Sree Kanakavalli Sametha Sri Veeraraghava Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

91. Thirumalaiyadi Varam Sree Animamalar Sri Neelamukilvannan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

92. Thiruvidanthai Sree Komalavalli Sametha Sri Laxmivaraha Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

93. Thiruallikeni Sree Rukmini Sametha Sri Venkada Krishnan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

94. Thirukadikachalam Sree Amruthavalli Sametha Sri Yoganarasimhar Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

95. Thirupathi Sree Alarmelmangai Sametha Sri Srinivasan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

F – Vadu Naadu Temples (11)

96. Thirupathi Sree Pundarikavalli Sametha Sri Govindaraja Perumal Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

97. Thiru Singavel Kunram Sree Chenjulaxmi Sametha Sri Narasimhan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

98. Thiruvayodya Sree Seetha Piratti Sametha Sri Raghunayagan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

99. Thirunaimisaranya Sree Hari Laxmi Sametha Sri Harirajan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

100. Thiru Saligrama Sree Devinayaki sametha Sri Murthy Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

101. Thiru Badrikasramam Sree Aravindavalli Sametha Sri Badrinaryanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

102. Thirukadinagar Sree Pundarikavalli Sametha Sri Purushothaman Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

103. Thirupirithi Sree Parimalavalli Sametha Sri Purushothaman Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

104. Thiru Dwaraka Sree Kalyana nayaki Sametha Sri Kalayana Narayanan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

105. Thiru Vadamadurai Sree Sathuyabhama Sametha Sri Govardanesan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

106. Thiruvaipadi Sree Rukmini Sathyabhama Sametha Sri Navamohana Krishnan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

G – Vinnulaga Thiruppathigal – 2 (Astral Locations – Cant’ be visited physically)

107. Thiru Parkadal Sree Kadalmagal Nayaki Sametha Sri Ksherapthi Nadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

108. Sree Peria Pirattiyar Sametha Sri Parmapatha Nadan Divya Thambathigal Thiruvadikalae Charanam.

Related Post